מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת תוכנה - 094220

094220 - הנדסת תוכנה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234111 מבוא למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234112 מבוא למחשב - שפת סי     או
 
  094219 הנדסת תוכנה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234122 מבוא לתכנות מערכות      


השלמת נושאים בתכנות c, שיטות תכנות במערכות תוכנה גדולות, מבוא לתכנון ותכנות מונחה עצמים ולימוד שפת תכנות מונחית עצמים (++c או java).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 addison-wesley longman s. lippman and j. lajoie c++primer
1998 prentice - hall r. kruse and a. ryba data structures and program design using c++

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:03:49