מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת תוכנה - 094219 (Previous)

094219 - הנדסת תוכנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2   3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234111 מבוא למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
  234221 מבוא למדעי המחשב נ'     או
 
  044101 מבוא למערכות תכנה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094201 מבוא להנדסת נתונים ומידע      
  094220 הנדסת תוכנה      
  234121 מבוא לתכנות מערכות      
  234122 מבוא לתכנות מערכות      
  234124 מבוא לתכנות מערכות      


שיטות תכנות במערכות תוכנה גדולות, מבוא לתכנון ותכנות מונחה עצמים ולימוד שפת תכנות מונחית עצמים. בקורס נלמד שפת java.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
112
214
215
216
100
151
424
נהול
נהול
נהול
נהול
בלומפילד
בלומפילד
בלומפילד
09:00-12:00 ה 29.07.2021 א
112
214
215
216
151
153
424
נהול
נהול
נהול
נהול
בלומפילד
בלומפילד
בלומפילד
13:00-16:00 ד 13.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 בלומפילד 10:30-13:30 ה מר כהן נועם אשר הרצאה 10 11
214 נהול 14:30-16:30 ה מר טויטו דביר מעבדה 11
 
100 בלומפילד 10:30-13:30 ה מר כהן נועם אשר הרצאה 10 12
153 בלומפילד 16:30-18:30 ה מר פז לירון מעבדה 12
 
100 בלומפילד 10:30-13:30 ה מר כהן נועם אשר הרצאה 10 13
153 בלומפילד 17:30-19:30 ד מר פז לירון מעבדה 13
 
100 בלומפילד 10:30-13:30 ה מר כהן נועם אשר הרצאה 10 14
153 בלומפילד 16:30-18:30 ג מר טויטו דביר מעבדה 14
 
          הרצאה 60 69
          מעבדה 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:11:48