מקצוע מידע על מקצוע : ארגון המחשב ומערכות הפעלה - 094210

094210 - ארגון המחשב ומערכות הפעלה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094704 סדנת תכנות בשפת סי   (   מקצועות קדם
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
  234111 מבוא למדעי המחשב     או
 
  094201 מבוא להנדסת נתונים ומידע       מקצועות צמודים
  094219 הנדסת תוכנה      
 
  044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  046209 מבנה מערכות הפעלה      
  046334 מבוא לרשתות מחשבים      
  234119 מבוא למערכות הפעלה      
  234120 מערכות הפעלה      
  236364 מבנה מערכות הפעלה      


הקורס עוסק בטכנולוגיות מחשב תוך מתן דגש על נקודת המבט של המתכנת. בחלקו הראשון הקורס עוסק ביסודות של מבנה המחשב כגון שערים לוגיים וחישובים בסיסיים בעזרתם, ייצוג מידע ותוכניות בבסיס בינארי, פקודות בסיסיות בשפת מכונה, אופטימיזיציה של תוכניות תלויות מכונה ואופטימיזציות לא תלויות מכונה. היררכית הזיכרון וניצול נכון של זיכרונות מטמון. חלקו השני של הקורס עוסק בעקרונות של מערכות הפעלה, כולל תהליכים ותתי תהליכים ( processes , threads ), ניהול זיכרון מדומה ( virtual memory ), סינכרון, זמנון ( scheduling ) ותאום בין תהליכים המשתמשים במשאבים משותפים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 prentice hall tanenbaum andrew computer networks 4th edition
2001 john wiley and sons abraham silberschatz, peter baer galvin abraham silberschatz, peter baer galvin operating system concepts, 6th edition
1994 האוניברסיטה הפתוחה דוד הראל אלגוריתמיקה

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 10:45:33