מקצוע מידע על מקצוע : מידע מבוזר וסוכנים רציונליים - 094204 (Current)

094204 - מידע מבוזר וסוכנים רציונליים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   (   מקצועות קדם
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104019 אלגברה ליניארית מ'   ( או
) 104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' ו -    
 
  096570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  096575 משחקים לא-שיתופיים      
  106173 תורת המשחקים      


איסוף ועיבוד נתונים במערכת מבוזרת חייב לקחת בחשבון את שיתוף הפעולה של המרכיבים השונים במערכת. מטרת קורס זה להניח את אבני היסוד לתיאוריה של מנגנונים מבוזרים בהם למרכיבי המערכת מטרות שונות מאלו של מתכנן המנגנון.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 11.02.2022 א
  ב 07.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 בלומפילד 14:30-17:30 א פרופ'ח אריאלי איתי הרצאה 10 11
214 נהול 17:30-18:30 א מר ציצלסקי עומר תרגול 11
 
100 בלומפילד 14:30-17:30 א פרופ'ח אריאלי איתי הרצאה 10 12
214 נהול 13:30-14:30 ג מר ציצלסקי עומר תרגול 12
 
100 בלומפילד 14:30-17:30 א פרופ'ח אריאלי איתי הרצאה 10 13
214 נהול 17:30-18:30 ג   תרגול 13


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 oxford uni. press a. mas-colell, m.d., whinston, j.green microeconomic theory
2010 מגנס ש. זמיר, מ. משלר, א. סולן תורת המשחקים

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:09:03