מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להנדסת נתונים ומידע - 094201

094201 - מבוא להנדסת נתונים ומידע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234111 מבוא למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
  234221 מבוא למדעי המחשב נ'     או
 
  094219 הנדסת תוכנה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  094700 מבוא להנדסת נתונים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


החלק הראשון של הקורס מוקדש ללימוד שפות תכנות המאפשרות עבודה נוחה עם נתונים. (לדוגמא, python ו- r/matlab ). בחלק השני של הקורס הסטודנטים יחשפו למקורות עשירים ומגוונים של נתונים, וכלים בסיסיים לניתוחם והבנתם, למשל ממערכות חברתיות, עסקיות, ייצור, רפואה, אינטרנט ועוד. ההוראה תתבצע ע"י מורה הקורס, בנוסף לאנשי סגל וחוקרים מהתעשייה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 cambridge un. press christopher d. manning, prabhakar christopher d. manning, prabhakar introduction to information retrieval
2013 mit press john v. guttag introduction to computation and programming using python

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:43:06