מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למערכות אדם - מכונה - 094140

094140 - מבוא למערכות אדם - מכונה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094141 תכן המוצר ומערכות ייצור ושירות   (   מקצועות קדם
  094423 מבוא לסטטיסטיקה ו -    
) 095605 מבוא לפסיכולוגיה ו -    
 
  096275 הגורם האנושי באיסוף נתונים       מקצועות מכילים
  096620 הנדסת גורמי אנוש      


הקורס יעסוק בתכנון והערכה של מנשקי אדם-מכונה, עם דגש מיוחד על מערכות אדם מחשב. בקורס תבחנה המשמעויות לתכנון לתכנון מערכות הנדסיות הנגזרות מיכולת התפיסה, עיבוד האינפורמציה, הזכירה, קבלת ההחלטות והתגובה של המפעיל האנושי. יוקנו כלים ושיטות עבודה לאופטימיזציה של מנשקים, והגברת הידידתיות של המערכת.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 taylor and francis k.h.e. kroemer and e. grandjean fitting the task to the human
1997 elsevier, north-holland m. helander human computer interaction

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:44:10