מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לפיסיקה של הגזים - 085925

085925 - מבוא לפיסיקה של הגזים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084213 תרמודינמיקה   (   מקצועות קדם
  084225 דינמיקה ו -    
  094411 הסתברות ת' ו -    
) 114054 פיסיקה 3 ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו -    
  114086 גלים ו -    
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    
 
  056378 תרמודינמיקה סטטיסטית בהנדסה כימית       מקצועות מכילים
  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית      
  124413 תרמודינמיקה סטטיסטית      


מושגי יסוד במכניקה סטטיסטית תרמית: פונקציות חלוקה, התפלגויות בולצמן ומקסוול. פרמטרים מקרוסקופיים של גזים: לחץ, טמפרטורה, אנטרופיה. משוואת המצב של גז אידאלי, דיפוזיה, משוואת בולצמן. פיזור ופרמטרים של התנגשויות. התנגשויות בין אלקטרונים, יונים, אטומים, ומולקולות. תגובות מולקולריות (סוג ראשון, שני, שלישי), קצב תגובה , קבועי שיווי משקל, ושיווי משקל מדויק.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 waveland press e. reif fundamentals of statistical and thermal physics 6th ed.
2005 wiley-int. m.a. lieberman and a.j. lichtemberg principles of plasma discharges and materials processing 2nd ed.
1980 w.h. freeman c.kittel and h.kroemer thermal physics 2nd ed.

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:20:39