מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הנדסת חלל - 084913 (Current)

084913 - יסודות הנדסת חלל
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084225 דינמיקה   (   מקצועות קדם
) 084737 מערכות דינמיות ו -    
  084737 מערכות דינמיות   ( או
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    
 
  085901 יסודות בהנדסת חלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף


סביבת החלל, משימות בחלל, יישומים לחישה מרחוק ותקשורת, מערכות עיקריות של רכבי חלל, משגרים, דינמיקת מסלולים, תנועה בשדה כובד מרכזי, מיקום במסלול כפונקציה של הזמן, פרמטרי מסלול תלת- ממדים ומערכות יחוס, הפרעת j2, הנעה בחלל, מעברים בין מסלולים, דינמיקה זוויתית של לוויין, ייצוב זוויתי בעזרת גרדיאנט שדה הכבידה, בקרה באמצעות גלגלי תנופה, מערכות הספק חשמלי, בקרה תרמית.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 03.02.2023 א
  א 05.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
235 ה.אויר 09:30-11:30 א פרופ' גורפיל פנחס הרצאה 10 11
240 ה.אויר 08:30-09:30 ג מר חמו עומרי תרגול 11
 
235 ה.אויר 09:30-11:30 א פרופ' גורפיל פנחס הרצאה 10 12
240 ה.אויר 16:30-17:30 ד מר חמו עומרי תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1976 j. wiley m.h. kaplan modern spacecraft dynamics and control
1986 prentice hall b.t. agrawal design of geosynchronous spacecraft

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:04:17