מקצוע מידע על מקצוע : תורת הבקרה - 084738 (Current)

084738 - תורת הבקרה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084737 מערכות דינמיות       מקצועות קדם
 
  084735 תורת הבקרה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מערכות משוב ויתרונן, ביצועי מצב מתמיד-סוג המערכת ומקדמי שגיאה, בקר יחסי-נגזרת-אינטגרלי( pid ), שיטת ( rl ) root locus, כולל zero-angle rl ו- root contour,תכן בקרים בשיטת rl, קריטריון היציבות של נייקויסט, שולי יציבות, תכן בקרים ורשתות תיקון בתחום התדר ( bode ), הצבת קטבים. ניסויי מעבדה.


הערות
המעבדות תתקימיינה במעבדה לבקרה
קומה 1 בבנין ליידי דיויס.
יש לוודא רישום למעבדה מול האחראי
למעבדות- אוריאל נוסבויים.
הקורס ילמד בשפה האנגלית.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 04.02.2022 א
  ב 28.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
235 ה.אויר 11:30-13:30 ג פרופ'ח זלזו דניאל הרצאה 10 11
  דיוויס 14:30-18:30 א מר נוסבוים אוריאל מעבדה 11
  דיוויס 17:30-18:30 ב מר מודריק לירז תרגול 11
 
235 ה.אויר 11:30-13:30 ג פרופ'ח זלזו דניאל הרצאה 10 12
  דיוויס 08:30-12:30 ה מר נוסבוים אוריאל מעבדה 12
    17:30-18:30 ד מר מודריק לירז תרגול 12
 
235 ה.אויר 11:30-13:30 ג פרופ'ח זלזו דניאל הרצאה 10 13
    08:30-12:30 ה מר נוסבוים אוריאל מעבדה 13
    17:30-18:30 ב מר מודריק לירז תרגול 13
 
235 ה.אויר 11:30-13:30 ג פרופ'ח זלזו דניאל הרצאה 10 14
  דיוויס 12:30-16:30 ה מר נוסבוים אוריאל מעבדה 14
    17:30-18:30 ד מר מודריק לירז תרגול 14
 
235 ה.אויר 11:30-13:30 ג פרופ'ח זלזו דניאל הרצאה 10 15
  דיוויס 12:30-16:30 ה מר נוסבוים אוריאל מעבדה 15
    17:30-18:30 ב מר מודריק לירז תרגול 15
 
235 ה.אויר 11:30-13:30 ג פרופ'ח זלזו דניאל הרצאה 10 16
  דיוויס 16:30-20:30 ה מר נוסבוים אוריאל מעבדה 16
    17:30-18:30 ד מר מודריק לירז תרגול 16
 
235 ה.אויר 11:30-13:30 ג פרופ'ח זלזו דניאל הרצאה 10 17
  דיוויס 16:30-20:30 ה מר נוסבוים אוריאל מעבדה 17
    17:30-18:30 ב מר מודריק לירז תרגול 17

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:32:14