מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתורת האלסטיות - 084515

084515 - מבוא לתורת האלסטיות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084506 מכניקת מוצקים   (   מקצועות קדם
) 104228 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ' ו -    
  084506 מכניקת מוצקים   ( או
) 104223 מד"ח וטורי פוריה ו -    
 
  014107 מבוא לתורת האלסטיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  035043 מבוא לתורת האלסטיות      
  084513 יסודות המבנה האוירונוטי      


מבוא לתורת האלסטיות. מבוא לטנזורים. שדה הזזות, טנזור מאמצים ועיבורים. מדידת עיבור. מאמצים ראשיים וטרנספורמצית מאמצים. קריטריוני כשל. מאמצים טרמיים. חוקים קונסטיטוטיביים. חוק הוק המוכלל. בעיות תנאי שפה. משוואות התאמה. עקרון הסופרפוזיציה. עקרון סאן ונאן. מאמצים ועיבורים מישוריים. פונקציית איירי. בעיות אקסי-סימטריות. ריכוז מאמצים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1982 mcgraw-hill s.p. timoshenko and j.n. goodier theory of elasticity , 3rd ed.
1983 mcgraw-hill i.s. sokolnikoff mathematical theory of elasticity, 2nd ed.

נערך בתאריך 23/09/2021 בשעה 18:53:17