מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה ויישומי מחשב במבנים אוירו. - 084512

084512 - אנליזה ויישומי מחשב במבנים אוירו.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084225 דינמיקה   (   מקצועות קדם
) 084513 יסודות המבנה האוירונוטי ו -    
 
  084514 אנליזת מבנים אווירונוטיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


קורה רציפה - משוואות תנועה ותנודה, שיטות פתרון מדויקות ומקורבות, מבוא לשיטת האלמנט הסופי, פתול סאן וונן, פתול חתכים דקי דופן פתוחים וסגורים, עיקוש, גזירה עקב כפיפה, מרכז גזירה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1960 edward arnold d. williams an introduction to the thing of aircraft structures
1975 mcgraw - hill l. meirovitch elements of vibration analysis
1989 mcgraw-hill o.c. zienkiewicz and tylor r.l. the fiuite element methed

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:52:36