מקצוע מידע על מקצוע : זרימה צמיגה ומעבר חום - 084314 (Current)

084314 - זרימה צמיגה ומעבר חום
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084213 תרמודינמיקה   (   מקצועות קדם
) 084311 אוירודינמיקה בלתי דחיסה ו -    
  084311 אוירודינמיקה בלתי דחיסה   ( או
) 114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו -    
 
  084305 זרימה צמיגה ומעבר חם       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  084313 זרימה צמיגה      


משוואות הרציפות ונוויה - סטוקס, פתרונות מדויקים למשוואות נוויה- סטוקס, שכבות גבול למינריות בזרימה דו-מימדית, פתרונות דמיות, פתרונות אינטגרלים מקורבים, תופעת הניתוק, מבוא לזרימה טורבולנטית, שכבות גבול טורבולנטיות, גרר חיכוך וצורה, סילונים ועקבות, מעבר חום בהולכה חד ודו-מימדית, צלעות, הולכה לא תמידית, הסעת חם, משוואת האנרגיה, שכבות גבול תרמיות, אנלוגיית ריינולדס, מבוא לקרינה, ניסויי מעבדה.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 21.02.2023 א
  ב 20.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
235 ה.אויר 08:30-11:30 ד פרופ'ח ג'קובי איאן הרצאה 10 11
          מעבדה 11
165 ה.אויר 13:30-14:30 א גב אליסקביסיוס נעמה תרגול 11
 
235 ה.אויר 08:30-11:30 ד פרופ'ח ג'קובי איאן הרצאה 10 12
          מעבדה 12
235 ה.אויר 11:30-12:30 ד גב אליסקביסיוס נעמה תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 mcgraw-hill white f.m. viscous fluid flow
2000 mcgraw-hill schlichting h. boundary layer theory
2006 new york, wiley incropera, f.p. and de witt, d.p. fundamentals of heat and mass transfer

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:28:21