מקצוע מידע על מקצוע : אוירודינמיקה בלתי דחיסה - 084311

084311 - אוירודינמיקה בלתי דחיסה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104215 פונקציות מרוכבות א'   (   מקצועות קדם
  104228 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ' ו -    
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  104215 פונקציות מרוכבות א'   ( או
  104223 מד"ח וטורי פוריה ו -    
) 114074 פיסיקה 1פ' ו -    
 
  084303 תורת הזרימה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  084356 אוירודינמיקה של כנפיים      
 
  084355 יסודות מכניקת זורמים       מקצועות מכילים


מושגים בסיסיים. משוואות שימור אינטגרליות ודיפרנציאליות. שימוש במשוואות האינטגרליות באנליזה של מנועי סילון, מדחפים, נקבות רוח ובהערכות גרר על גופים. משפטי ברנולי, קלווין והלמהולץ. זרימה אי-רוטציונית בלתי דחיסה: פוטנציאל מהירות. משוואת לפלס. תנאי גבול. פוטנציאל מרוכב. משפטי בלזיוס וקוטה-ז'וקובסקי. העתקת ז'וקובסקי. תנאי קוטה. תורת הפרופיל הדק. קוי ערבול. חוק ביו-סוואר. תורת קו העילוי. גרר מושרה. כנף אליפטית. מודל פרסה. אפקט קרקע ותיקוני מנהרה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:35:50