מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בבעיות מתקדמות בהנדסה חקלאית - 078406

078406 - סמינר בבעיות מתקדמות בהנדסה חקלאית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  019054 סמינר בבעיות מתקדמות בהנדסה חקלאית       מקצועות זהים


לפי נושא נבחר.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:57:13