מקצוע מידע על מקצוע : מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים - 068238 (Previous)

068238 - מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  064250 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים      


מבוא: מבנה ותכונות מזון וחומרים ביולוגיים וחשיבותם בתחומי הטכנולוגיה הרלוונטיים. מבנה ותכונות מים נוזליים וקרח: תמיסות, אפקטים ייחודיים ליון, סוכרים והשפעתם על מבנה המים, מתח פנים, נימיות קפילריות והרטבה: נוקלאציה וגיבוש: הקפאה, מעבר זכוכיתי, פולימרים: סוגי פולימרים בביוטכנולוגיה ומזון, סוגי קשר, קונפורמציות, קונפיגורציות, פיזיקה בסיסית של פולימרים, תרמודינמיקה של תמיסות פולימרים, ריאולוגיה ומבנה פולימיזציה וג'לציה: תפיחה והתכווצות ג'לים, התארגנות עצמית: יציבות מערכות קולואידיות.


הערות
בחלק מהשבועות ההרצאה תמשך שעתיים
ובחלק מהשבועות תמשך 3 שעות.
לוז להרצאות ותרגולים יפורסם בתחילת
הסמסטר.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-14:30 א   הרצאה 10 11
    12:30-13:30 ה   תרגול 11
 
    11:30-14:30 א   הרצאה 10 12
    09:30-10:30 ב   תרגול 12


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1999 wiley-vch new york d. fennell evans and h. wennerstom the colloidal domain where physics chemistry and technology meet )2nd edition(
חובה 1999 aspen publishers, inc. gaitherdburg, maryland j.m. aguilera and d.w. stenley microstructural principles of food processing and engineering )2nd edition(.

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:37:11