מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה סינתטית - 066526

066526 - ביולוגיה סינתטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    4 2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  064523 מבוא לביוטכנולוגיה מולקולרית   (   מקצועות קדם
) 234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב ו -    
 
  336548 מעבדה לתכן מעגלים גנטיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס בביולוגיה סינטטית ישלב לימוד תאורטי בכיתה, תרגול פרונטלי, מעבדות מחשב (סימולציות נומריות), ועבודה במעבדה אשר מטרם יהיה ללמוד כיצד לתכנן, למדל, לבנות, ולבדוק מעגלי בקרה ביולוגיים. שלב הראשון יכלול לימוד של התכנים התאורטיים שיאפשרו תכנון ומידול של מעגלי בקרה. בשלב השני הסטודנטים ילמדו לבנות ולבדוק את המעגלים עצמם במעבדה. כפרויקט סופי הסטודנטים יידרשו לפתח פתרון חדשני לאתגרים עכשוויים באמצעות כלים של ביולוגיה סינטטית ולהוכיח התכנות באמצעות הכלים התיאורטיים שנלמדו בקורס.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. מעגלי בקרה ביולוגייםף.
2. אלגברה בוליאנית.
3. לכתוב משוואות קצב מצומדות. 4 למדל אינדוקציה.
5. לפתור משוואות קצב באמצעות מטלב והצגה גרפית של התוצאות.
6. לתכנן רימרים לשיבוט קלאסי באמצעות אנזימי רסטריקציה.
7. לחבר שני חלקים באמצעות mcs.
8. לבצע את התהליכים הבאים במעבדה: pcr, restriction, ligation, dna transformation.
9. לתכנן פרימרים לשיבוט גיבסון וגולדן גייט. 01. לחבר במעבדה שלושה חלקאים ביולוגיים במקביל.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 garland science phillips, kondev, and theriot physical biology of the cell
2009 chapman and hall/crc uri alon an introduction to systems biology design principles of biological circuits

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 06:24:14