מקצוע מידע על מקצוע : ביוטכנולוגיה של פפטידים - 066524 (Previous)

066524 - ביוטכנולוגיה של פפטידים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064419 מיקרוביולוגיה כללית       מקצועות קדם


ביוכימיה של פפטידים: תכונות כימיות ופיזיקליות, שיטות ביוטכנולוגיות וכימיות לייצור פפטידים ולבקרתם וכן שיטות לאפיון מבנה ופעילות. התמקדות בפפטידים אנטימיקרוביאליים ותפקידם בלחימה בעמידות לאנטיביוטיקה: מנגנונים לפיתוח עמידות, אינטראקציה עם ממברנות, מנגנון הפעולה האנטימיקרוביאלי, השפעות פיזיולוגיות וטוקסיקולוגיות, יחסי מבנה-פעילות ויישומים שונים.


הערות
השיעורים יתקיימו בחוות המחשבים בקומה
4 בפקולטה.
עדיפות ברישום מוקדם לסטודנטים
מהפקולטה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
400 הנ.מזון 14:30-16:30 ג פרופסור מור עמרם הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 benjamin cummings publishing m. van holde m. van holde biochemistry
2002 marcel dekkerinc dutton,haxell,mcarthur and wax peptide antibiotics

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:08:26