מקצוע מידע על מקצוע : ביוקטליזה שימושית - 066518 (Previous)

066518 - ביוקטליזה שימושית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  125801 כימיה אורגנית   (   מקצועות קדם
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    


תכונות של אנזימים, שיטות להפקה וניקוי אנזימים, כולל שיטות קיבוע ושימוש בראקטורים ביולוגיים. שימוש באנזימים בממיסים אורגניים. ניצול קטליזטורים ביולוגיים בתחומי המזון, התרופות והביוטכנולוגיה. הנושאים יכללו היבטים כמותיים וכן יושם דגש על היבטים מעשיים בשטח האנזימולוגיה.


הערות
הקורס ניתן למוסמכים בלבד.
הקורס יינתן באנלית.
נוכחות חובה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
247 הנ.מזון 15:30-17:30 ד פרופ' פישמן אילת הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1994 harwood academic pub.,switzerland j.m.s. cabral, d. best, l.boross,tramper applied biocatalysis
  1966 macmillan press ltd. uk t. godfrey, s. west industrial enzymology

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:12:04