מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות גנטיות מתקדמות - 066517 (Previous)

066517 - טכנולוגיות גנטיות מתקדמות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064507 ביוטכנולוגיה מולקולרית   (   מקצועות קדם
) 134020 גנטיקה כללית ו -    


סמנים גנטיים, מיפוי גנטי ופיסיקלי, מפות גנומיות וקביעת רצף בסיסים של גנום שלם, גנטיקה של תכונות כמותיות, כלים סטטיסטים למיפוי גנטי, השבחה ע"י סלקציה קלסית וע"י סמנים גנטים, מניפולציות גנטיות בצמחים ובבעלי חיים, יישום טכנולוגיות אלו בהנדסת מזון.


הערות
נוכחות חובה.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
300 הנ.מזון 09:00-12:00 ג 26.07.2022 א
300 הנ.מזון 09:00-12:00 ו 21.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
247 הנ.מזון 09:30-11:30 א פרופ' קשי יחזקאל הרצאה 10 11
247 הנ.מזון 12:30-14:30 ב גב חלי קרוליין תרגול 11
 
        פרופ' קשי יחזקאל הרצאה 77 77
          תרגול 77


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 oxford uni press b. lewin genes vi
1995 oliver and boyd .falconer d.s "introduction to quantitative genetics"

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:09:00