מקצוע מידע על מקצוע : פרקים מתקדמים באריזת מוצרים - 066241 (Previous)

066241 - פרקים מתקדמים באריזת מוצרים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  066217 אריזה וחיי מדף: מזון ומוצרים ביולוגיים       מקצועות קדם


מילוי ואריזה אספטיים, אריזה באווירה חילופית, אריזה פעילה, אריזות חכמות, אריזות לתנור מיקרוגל, קורוזיה של קופסאות פח, עיצוב אריזות והדפסתן, אריזה וסביבה, עקרונות אריזה שניונית (הגנה על מוצרים שבירים ורגישים מבחינה מכנית).
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
100 הנ.מזון 09:00-12:00 ה 07.07.2022 א
100 הנ.מזון 13:00-16:00 ד 21.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
300 הנ.מזון 14:30-16:30 ג גב רוזן שירה הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 blackie academic and professional rooney, michael active food packaging
2001 technomic publishing. co. lancaster .brody, a.l., strupinsky,e.r active packaging for food applications
1992 marcel dekker j. miltz in: heldman handbook of food engineering
1994 blackie academic m. mathlouthi food packaging and preservation

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:08:23