מקצוע מידע על מקצוע : תזונה - 064603

064603 - תזונה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064322 כימיה של מזון       מקצועות קדם
 
  064615 תזונה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


ויסות צריכת המזון. מערכת העיכול : מבנה ותפקוד. חלבונים : הערכת התצרוכת, חומצות אמינו הכרחיות. ערך תזונתי ושיטות לקביעתו. מטבוליזם של חומצות אמינו. הפחמימיות בתזונה : בקרה הורמונלית, ליקויים מטבוליים. שומנים : חומצות שומן הכרחיות, עיכול, ספיגה וחימצון, כולסטרול, ליפופרוטאינים. אנרגטיקה, אנרגיה, בקרה. הקשר בין חלבונים, שומנים, פחמימות והתצרוכת האנרגטית במטבוליזם ובהרכב התפריט.


נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:44:51