מקצוע מידע על מקצוע : מיקרוביולוגיה של מזון - 064405

064405 - מיקרוביולוגיה של מזון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   3   3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064413 מעבדה במיקרוביולוגיה   (   מקצועות קדם
) 064419 מיקרוביולוגיה כללית ו -    
 
  064414 מיקרוביולוגיה של מזון       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  064415 מעבדה במיקרוביולוגיה של מזון      
  064420 מיקרוביולוגיה של מזון      


מיקרואורגניזמים במזון ומים. מיקרוביולוגיה חיובית - תסיסה ע"י שמרים. תסיסה ע"י חידקים לקטיים. מיקרוביולוגיה שלילית - היבטים מיקרוביאליים של שימור וקילקול מזון. איפיון וקביעת מיקרואורגניזם במזון ומים. מק"א גורמי מחלה במזון ובמים. תקנים ותקנות, שמירה על איכות מיקרוביאלית של מוצרי מזון במפעל.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:03:32