מקצוע מידע על מקצוע : מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים - 064250

064250 - מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064106 תרמודינמיקה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון   (   מקצועות קדם
  064322 כימיה של מזון ו -    
) 114052 פיסיקה 2 ו -    
 
  064238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  066313 כימיה פיסיקלית במזון וביטכנולוגיה      
  068238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים      


מבנה ותכונות של חומרים ביולוגיים. מבנה מים, קרח ותמיסות. תופעות שטח. נוקלאציה גיבוש הפרדת פאזות. פולימרים, ביופולימרים, המסת פולימרים, פילמור וג'לציה, תפיחה והתכווצות ג'לים. חומרים פעילי שטח והתארגנות עצמית. יציבות מערכות קולואידיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:50:08