מקצוע מידע על מקצוע : אריזה של מזון,תרופות וביוכימיקלים - 064217

064217 - אריזה של מזון,תרופות וביוכימיקלים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064231 מבוא לטכנולוגיה של מזון       מקצועות קדם
  064238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים     או
 
  066217 אריזה וחיי מדף: מזון ומוצרים ביולוגיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא: תפקיד האריזה והדרישות ממנה. סוג חומרים לאריזה של מזון, תרופות ומוצרים ביולוגיים. מבנה, הרכב ותכונות של חומרים פלסטיים לאריזה. מעבר חומר בחומרי אריזה פלסטיים: דיפוזיה, פרמאביליות ומיגרציה. מבנה ותכונות נייר ולמינטים. מבנה ותכונות קרטון גלי. שיטות להכנת אריזות.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:20:01