מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיה של מזון - 064212 (Current)

064212 - טכנולוגיה של מזון
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  064522 מבוא להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון       מקצועות קדם


מבוא. היבטי שיווק, איכות, בטיחות מזון ורגולציה, עיבוד תוצרת חקלאית, טיפולים תרמיים, מבוא לתהליכי ריכוז, איוד ייבוש, קירור והקפאה, עקרונות ניהול איכות, סניטציה, ניקוי וחיטוי, מבוא לטכנולוגיה של מספר קטגוריות מזון נבחרות.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
100
247
300
הנ.מזון
הנ.מזון
הנ.מזון
09:00-12:00 ג 31.01.2023 א
      ד 08.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 הנ.מזון 10:30-12:30 א פרופ'ח שפיגלמן אבי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 wiley-blackwell, oxford campbell-platt, g. food science and technology
2011 crc pres: new york, ny saravacos, g.d. and maroulis, z.b food process engineering operations
2009 crc pres: boca raton, fl. fellows, p food processing technology: principles and practice 3rd ed.
2009 elsevier amsterdam berk, zeki food process engineering and technology

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 20:57:38