מקצוע מידע על מקצוע : תרמודינמיקה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון - 064106 (Current)

064106 - תרמודינמיקה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114051 פיסיקה 1   (   מקצועות קדם
) 124503 כימיה פיסיקלית 1ב' ו -    
  114051 פיסיקה 1   ( או
) 124510 כימיה פיסיקלית ו -    


מושגי יסוד וחזרה על חוקי התרמודינמיקה, חישובי חום עבודה ושינויים בתכונות בתהליכים מנתיים ובתהליכי זרימה. הפיכות תהליכים וניצולת מכונות חום, תכונות תרמודינמיות של חומרים טהורים, ובפרט מים במצבי צבירה שונים. גזים אידיאליים וראליים, תהליכי דחיסה ותערובות גזים. תכונות תרמודינמיות של תערובות גז-אד, ובפרט של אויר ואדי מים (פסיכרומטריה) וניתוח תהליכי ייבוש והלחה. התנהגות מוצר באריזה קשיחה. משאבות חום ותהליכי קירור ומיזוג. מודל השריג והתאוריה הרגילה של התמיסות. שיווי משקל בין פאזות, פוגסיות, פוטנציאל כימי, תמיסות אידיאליות ואמיתיות, חוק ראול וחוק הנרי, ושינויים בהרכב הפאזות בעת איוד וזיקוק. תכונות קוליגטיביות, תהליכי קירור והקפאה.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
100
300
הנ.מזון
הנ.מזון
13:00-16:00 ב 20.02.2023 א
      א 19.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
300 הנ.מזון 14:30-16:30 א פרופ' ליבני יואב הרצאה 10 11
300 הנ.מזון 10:30-11:30 ג
300 הנ.מזון 11:30-13:30 ג מר בר בכר אורן
גב אבוחצירה-כהן ירדן
תרגול 11
 
300 הנ.מזון 14:30-16:30 א פרופ' ליבני יואב הרצאה 10 12
300 הנ.מזון 10:30-11:30 ג
5 ה.כימית 09:30-11:30 א מר בר בכר אורן
גב אבוחצירה-כהן ירדן
תרגול 12
 
        פרופ' ליבני יואב הרצאה 77 77
          תרגול 77

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:07:18