מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לביופיסיקה למהנדסים כימיים - 056387

056387 - מבוא לביופיסיקה למהנדסים כימיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  054215 תרמודינמיקה א'       מקצועות קדם
  104219 משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר     או
 
  046326 מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  116029 מבוא לביופיסיקה      


מעבר חומר דרך קרום התא: דיפוזיה, אלקטרודיפוזיה, מעבר באמצעות נשאים, מעבר יונים. קינטיקה של אנזימים ושל תהליכים דינמיים אחרים בתא. מודלים דטרמיניסטיים וסטוכסטיים לריאקציות ביוכימיות. ניתוח במישור הפאזות של משוואות דיפרנציאליות לא-ליניאריות. אקסטביליות חשמלית: מודלים מתימטיים של תאי עצב. תעלות יוניות בקרומים הניתנים לעירור חשמלי. מודלים סטטיסטיים של פעילות חשמלית. קידוד ומעבר אינפורמציה במערכות חושיות: מעבר אותות במערכת הראייה. תורתהאינפורמציה ושימושה בחקר הקוד העצבי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 mit weiss cellular biophysics - vol. i and ii
1981 north holland n.g. van kampen stochastic processes in physics and chemistry
1993 springer-verlag j.d. murray mathematical biology
1998 springer verlag j.p. keener mathematical physiology
1999 mit press f. ricke, d. warland, r. de ruyter f. ricke, d. warland, r. de ruyter exploring the neural code

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 04:05:42