מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים מ" - 054314

054314 - מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים מ'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  054316 תרמודינמיקה א' מתקדם   (   מקצועות קדם
  054374 אנליזת תהליכים בשיטות נומריות מ' ו -    
) 104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  054316 תרמודינמיקה א' מתקדם   ( או
  054374 אנליזת תהליכים בשיטות נומריות מ' ו -    
) 104213 משוואות דיפרנציאליות ו -    
 
  054312 מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  066120 מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים      


פתוח מודל תהליכי דינמי. ליניאריזציה. ניתוח מערכות דינמיות ליניאריות בתחומי הזמן ולפלס. תגובתן בזמן של מערכות ליניאריות. יציבות. תכן וכוונון של מערכות בקרה במשוב. ניתוח ותכן של מערכות בקרה באמצעות שיטת מקום השורשים. הכרה ושימוש בתוכנות מחשב לפתרון של מודלים מתמטיים, ניתוחם והצגתם באופן גרפי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 05:04:13