מקצוע מידע על מקצוע : תרמודינמיקה א" - 054215

054215 - תרמודינמיקה א'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  054135 מבוא להנדסה כימית וביוכימית   (   מקצועות קדם
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  054135 מבוא להנדסה כימית וביוכימית   ( או
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
) 114077 פיסיקה 1ל ו -    
  054131 מבוא להנדסה כימית וביוכימית   ( או
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  054131 מבוא להנדסה כימית וביוכימית   ( או
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  054131 מבוא להנדסה כימית וביוכימית   ( או
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
) 114077 פיסיקה 1ל ו -    
 
  054205 תרמודינמיקה בהנדסה כימית 1מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  054316 תרמודינמיקה א' מתקדם      


הנושאים הנלמדים: מושגי יסוד. אנרגיה פנימית והחוק הראשון. חישובי אנרגיה, עבודה וחום. משוואות מצב. התורה הקינטית של הגזים. החוק השני. מחזור קרנו. אנטרופיה וחישובי אנטרופיה. מערכות פתוחות. שיווי משקל בין פאזות. חום סגולי. פוטנציאלים תרמודינמיים ואנרגיה חופשית. קשרי מקסוול. מכונות ומשאבות חום. מחזורים מעשיים.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 10:56:27