מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בראיה ממוחשבת: ניתוח צורה - 049056

049056 - נושאים בראיה ממוחשבת: ניתוח צורה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049051 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת       מקצועות זהים


מחקרים עדכניים בתחום ניתוח צורה בתלת מימד. כגון: דמיון, סגמנטציה, חילוץ האזורים החשובים, הבנת אוספי צורות, השלמת צורה ומציאת עקומות מאפיינות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 10:48:58