מקצוע מידע על מקצוע : ננו-פוטוניקה - 049055

049055 - ננו-פוטוניקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044148 גלים ומערכות מפולגות   (   מקצועות קדם
) 044339 פוטוניקה ולייזרים ו -    
  114210 אופטיקה   ( או
) 116003 פיסיקה של לייזרים ו -    
  044148 גלים ומערכות מפולגות   ( או
) 116003 פיסיקה של לייזרים ו -    
  044339 פוטוניקה ולייזרים   ( או
) 114210 אופטיקה ו -    
 
  046055 ננו-פוטוניקה ומטא חומרים אופטיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


משוואות מקסוול בחומר, דיספרסיה ויחסי קרמרס-קרוניג, מערכות מחזוריות ומשפט בלוך, גבישים פוטוניים, פלזמונים משטחיים, ננו-חלקיקים פלזמוניים, מבוא לחמרי על, מקדם השבירה השלילי ו"העדשה המושלמת". מבנים מחזוריים ננומטריים וקירוב התווך האפקטיבי, רזולוציית-על במטא-חומרים, אופטיקה טרנספורמטיבית ואי-ניראות, אינטראקציית אור-חומר בסקלה ננומטרית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 cambridge l.novotny l.novotny principles of nano-optics
2007 springer s.maier plasmonics fundamental and applications
2009 springer w.cai w.cai optical metamaterials

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 20:52:35