מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה סטטיסטית ותורת האינפורמציה - 049054

049054 - פיסיקה סטטיסטית ותורת האינפורמציה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  046733 תורת האינפורמציה       מקצועות קדם
 
  048704 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 2       מקצועות זהים


פיסיקה סטטיסטית בסיסית והקשר בינה לבין מדדי אינפורמציה: כלים אנליטיים ושיטות אסימפטוטיות בפיסיקה סטטיסטית-שיטת נקודת האוכף,שימוש בהתמרות הפוכות,שיטת הרפליקות: מערכות מרובות חלקיקים עם אינטראקציות ומעברי פאזה: אנלוגיות במערכות תקשורת מקודדות: מודל האנרגיות האקראיות ומעברי פאזה במערכות מקודדות: מעריכי שגיאה מנקודת ראות של פיסיקה סטטיסטית: נושאים אופציונאליים נוספים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 john wiley and sons t.m cover t.m cover elements of information theory, 2nd edition
2007   m.mezard m.mezard information,physics and computation,draft 9 november
2009 now publishers n.merhav foundations and trends in communications and 212-1.information theory, 6 vol,nos.1-2,pp
2007 cambridge university press m.kardar statistical physics of particles
1981 dover publications n.g de bruijn asymptotic methods in analysis

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:21:06