מקצוע מידע על מקצוע : אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית - 049052

049052 - אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות קדם
  046241 מכניקה קוונטית     או
 
  124400 כימיה קוונטית 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  124408 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה      
  127412 כימיה קוונטית 3      
  115204 פיסיקה קוונטית 2      
 
  046052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית       מקצועות זהים
  048848 נושאים מתקדמים באלקטרו-אופטיקה 1      


נושאים: תורת ההפרעות התלויה בזמן, תורת הפיזורים, קירוב wkb, אינטגרלי מסלול, קירוב אדיאבטי, שדה אלקטרומגנטי קוואנטי, חלקיקים זהים, אינטראקציה בין אור לחומר, מערכות פתוחות ומידע קוואנטי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1977 oxford: pergamon press l.d landau l.d landau quantum mechanics non-relativistic theory
1981 wiley, new york l. s schulman l. s schulman techniques and applications of path integration
1993 springer h. carmichael h. carmichael an open systems approach to quantum optics
1971 mcgraw- hill a. l. fetter a. l. fetter quantum theory of many-particle systems

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:02:25