מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה 1 - 049050

049050 - נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  048051 פיזור אנרגיה בהתקנים אלקטרוניים       מקצועות זהים


נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה מתחום עיסוקו של המרצה. סילבוס מפורט יקבע ע"י המרצה והוועדה ללימודי מוסמכים לפני הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר א' תשע"ט: מערכות הפעלה נמוכות תקורה. סמסטר ב' תשע"ט: פיזור אנרגיה בהתקנים אלקטרוניים. סמסטר ב' תש"ף: ננו אופטו-אלקטרוניקה אינטגרטיבית עם חומרים דו-ממדים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:57:11