מקצוע מידע על מקצוע : הסעת מטענים ואנרגיה בחומרים שאינם גבישיים - 049048

049048 - הסעת מטענים ואנרגיה בחומרים שאינם גבישיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  048903 נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף


היסע של מטענים בחומרים בהם מנגנון הקפיצה הלא קוהרנטי מהווה חלק חשוב (לדוגמה: מוליכים למחצה לא מסודרים כגון סיליקון אמורפי ומולקולות אורגניות מצומדות או פולימרים שאינם מסודרים). מודלים תאורטיים ודיון במספר דוגמאות ניסיוניות. בין המודלים שילמדו: פרקולציה, אנרגיה אפקטיבית, טמפרטורה אפקטיבית ותווך ממוצע.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2018570 1979 oxford: clarendon press n. f. mott electronic processes in non- crystalline materials
  1981 pergamon press, new york k. c. kao, w. hwang electrical transport in solids
2287856 2006 edited by baranovski, s. wiley   charge transport in disordered solids: with applications in electronics

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:24:51