מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאלקטרוניקה מולקולרית - 049047

049047 - מבוא לאלקטרוניקה מולקולרית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046241 מכניקה קוונטית   (   מקצועות קדם
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
 
  048908 נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שימושי האלקטרוניקה המולקולרית, תורת לנדאואר, מחסום שוטקי, הולכה חשמלית דרך מולקולה בודדת, נקודות קוונטיות ומחסום קולומב, מערכות אלקטרו- מכאניות בסקלה ננומטרית, צינוריות פחמן- תכונות אופטיות, חשמליות ומכאניות ושימושים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2199290 1995 cambridge univ. press s. datta electronic transport in mesoscopic systems
205744 1981 wiley s.m. sze physics of semiconductors devices 2 nd edition
  2002 springer a.n cleland foundations of nanomechanics 1 st edition
  1998 world scientific publishing company r. saito. g. dresselhaus r. saito. g. dresselhaus physical properties of carbon nanotubes st edition1

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:22:07