מקצוע מידע על מקצוע : ארכיטקטורות נתבים - 049045

049045 - ארכיטקטורות נתבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046335 תכן רשתות מחשבים       מקצועות קדם
 
  048866 רשתות תקשורת בין מחשבים 2       מקצועות זהים


תאוריה ויישום של מתגי מנות ונתבים. הנושאים: תורי פלט, שימור עבודה והוגנות. תורי קלט, חסימת ראש התור, תזמון, זיווג בגרפים דו- צדדיים, ארכיטקטורות cioq, הוכחת יציבות באמצעות פונקציות ליאפונוב, פירוק בירקהוף- וון- נוימן. מקביליות, נתבים עם שויון עומסים.


נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:07:07