מקצוע מידע על מקצוע : דחיסת מידע עם עיוותים - 049044

049044 - דחיסת מידע עם עיוותים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046733 תורת האינפורמציה       מקצועות קדם
 
  048942 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3       מקצועות זהים


בסיסיות של פונקצית קצב- עוות, יצוגים חלופיים לפונקצית קצב- עוות, אלגוריתם arimoto- blahut. פונקצית קצב- עוות למקורות עם זיכרון: המקור הגאוסי, חסמים על פונקצית קצב- עוות, קוונטיזציה וקטורית, השפעת מידע צד, קידוד פרוגרסיבי, מעריכי שגיאה בדחיסה עם עוותים, מקודדים סיבתיים לדחיסת מידע, טכניקות קידוד ברזולוציה גבוהה.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
67804 1971 englewood cliffs t. berger rate distortion theory: a mathemtical basis for .data compression
2114535 1991 wiley- interscience t.m. cover, j.a. thomas .elements of information theory
2084187 1990 kluwer r.m. gray .source coding theory

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 23:01:20