מקצוע מידע על מקצוע : גבישים פוטוניים ויישומים - 049039

049039 - גבישים פוטוניים ויישומים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  048930 נושאים מתקדמים באלקטרואופטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


כלל הזהב של fermi וצפיפות המצבים הפוטוניים. מניפולציה של קצב הפליטה הספונטאנית. אלקטרומגנטיות כבעיית ערך עצמי. שינוי קנה מידה וסימטריות. השוואות בין אלקטרודינמיקה ומכניקה קוונטית. גבישים פוטוניים במימד אחד ובשני מימדים. מוליכי גלים ומהודים בתוך גבישים פוטוניים בשני מימדים. גבישים פוטוניים בשלושה מימדים. צימוד אור על ידי מצבי שטח. אלקטרודינמיקה קוונטית קרוב לקצה פער אנרגיה. סיבים אופטיים חלולים ועם גבישים פוטוניים. התפשטות ללא נפיצה. גבישים פוטוניים דיאלקטרים- מתכתיים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2223648 1995 princeton university press j.d. joannopoulos,r.d. meade j.d. joannopoulos,r.d. meade photonic crystals: molding the flow of light
  1996 kluwer, boston . c. m. soukoulis ed photonic band gap materials. nato asi 513 seriese: applied science. vol
2245408 2001 springer, berlin k. sakoda optical properties of photonic crystals

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:13:54