מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 3 - 049018

049018 - נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הערה : נושאי הקורס יכולים להוות בסיס לעבודות מחקר בתחום.

נושאים מתקדמים במבנה, תכנון ואנליזה של מערכות מחשבים. סמסטר ב' תשע"ו: הנדסת מערכות מחשב סמסטר א' תשע"ח: סמינר בבלוקציין ומטבעות קריפטוגרפיים.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:47:02