מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במחשוב 3 - 049017

049017 - נושאים מתקדמים במחשוב 3
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  048891 אבטחת מערכות חומרה - מתיאוריה להתנסות       מקצועות זהים


הערה : הקורס ישמש גם כבסיס למשתלמים המעונינים לבצע מגיסטר או דוקטור בתחום.

קורס מתקדם בנושאים שונים הקשורים בתכנון ויישום מערכות חישוב. נושאי הקורס יכולים להוות בסיס לעבודות מחקר בתחום. סמסטר א' תשע"ח: נושאים מתקדמים בחומרה. סמסטר א' תש"ף: נושאים מתקדמים באבטחת מערכות חומרה - מתאוריה להתנסות.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:43:44