מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד אותות וידאו - 049015

049015 - עיבוד אותות וידאו
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות קדם
 
  048865 נושאים מתקדמים בעבוד אותות 2       מקצועות זהים


ייצוג אותות וידאו, אנליזת תדר ודגימה של אותות וידאו, מודלים של מצלמה ותנועה, שערוך תנועה וקיזוזה, סינון בציר הזמן להפחתת רעש ואינטרפולציה בין- תמונות, קידוד אותות וידאו בתחום הזמן- מרחב ובתחום ההתמרה, קידוד היברידי, עיבוד וידאו מקודד, עמידות לשגיאות ערוץ, קידוד וידאו מבוזר.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2288885 2002 prentice hall y. wang, j. ostermam y. wang, j. ostermam video processing and communications
  1995 prentuce hall m. tekalp digital video processing
2162797 2006 elsevier (academic press) j. w. woods multidimensional singal, image and video processing and coding

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:39:52