מקצוע מידע על מקצוע : דינאמיקה של מערכות הספק - 048989 (Previous)

048989 - דינאמיקה של מערכות הספק
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  046042 מבוא למערכות הספק ורשת חכמה       מקצועות קדם


הקורס מציג כלים לניתוח הדינאמיקה של מקורות אנרגיה חדשים ושל מערכות הספק מודרניות. לקורס שלושה חלקים מרכזיים: הקירוב הקוואזי-סטטי ומגבלותיו, השימוש בהתמרת dq0, והשימוש בבקרה מבוזרת במערכות הספק. הסטודנטים יתנסו בניתוח של תופעות דינאמיות בעזרת תוכנת matlab - simulink.
1. הסטודנט יבין מודלים דינאמיים מקובלים המשמשים לניתוח מערכות הספק.
2. הסטודנט יבין את הקירוב הקוואזי-סטטי ומגבלותיו.
3. הסטודנט יוכל לנתח את הדינאמיקה של מערכות הספק מורכבות בסימולציה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד פרופ'ח לברון יואש הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 mcgraw-hill p. kundur power system stability and control
2003 mcgraw-hill a. e. fitzgerald, c. kingsley, and a. e. fitzgerald, c. kingsley, and electric machinery

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 04:56:53