מקצוע מידע על מקצוע : מקורות קרינה מבוססים על אלומות אלקטרוניים - 048978 (Previous)

048978 - מקורות קרינה מבוססים על אלומות אלקטרוניים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם


דינמיקה של אלקטרונים (יצירתם והובלתם). אינטראקציה של אלקטרונים עם גלים במשטר קומפטון בהגבר נמוך, אינטראקציה עם גלים מהירים ואיטיים. גלי מטען מרחבי. משטר קומפטון בהגבר גבוה. אפנון אלומה על ידי מהודים: הקלייסטרון. מבני גל איטי: דיאלקטרי ומחזורי, משפט floquet . מגבר גל נע ומתנד גל חוזר. לייזר של אלקטרונים חופשיים. גירוטרון. מגניקון.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 א פרופ' שכטר לוי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1988 englewood cliffs, prentice hall liao s. microwave electrton tube devices
1986 dedham, artech house gilmour a. s. jr. microwave tubes
1987 artech house v.l. granatstein and i. alexeff high powe microwave sources
1982 artech house benford j. and swegle j. high power microwave

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 03:19:12