מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בראיה, מבנה תמונות וראיה ממוחשבת 2 - 048972 (Previous)

048972 - נושאים מתקדמים בראיה, מבנה תמונות וראיה ממוחשבת 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

קורס מתקדם בתחום מדעי התמונה והראייה העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 15:30-17:30 א פרופ' צלניק ליהי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1973 john wiley and sons r.o. duda and p.e. hart pattern classification and scene analysis
1990 academic press k. fukunaga statistical pattern recognition

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:55:28