מקצוע מידע על מקצוע : מיקרו-עיבוד ומיקרומערכות אלקטרומכניות - 048968

048968 - מיקרו-עיבוד ומיקרומערכות אלקטרומכניות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  046968 מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומכניות       מקצועות זהים


מיקרוחישנים ומערכות מדידה-סקירה פותחת על חישנים ואקטואטורים, רכיבים אלקטרונים כחישנים, פיסיקה של מזעור (השפעת הקטנת הממדים על כוחות מכנים, אלקטרוסטטים, מגנטים ומתח פנים). העקרונות של מיקרו-עיבוד (בשטח ובגוף) ומיקרו מכניקה תואמת תהליכים של מעגלים משולבים. דוגמאות: חישני לחץ, תאוצה, אינפרה אדום תרמיים (שיקולים מערכתיים ומימוש).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1990 elsevier, new york f. harashima integrated micro-motion systems micromachining,
1982 proc. ieee k.e.peterson silicon as a mechanical material
1992 proc. ieee k.e.peterson silicon as a mechanical material
1989 sensors and actuators m. parameswaren a new approach for the fabrication of micr. struct

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 20:41:48