מקצוע מידע על מקצוע : תקשורת וחישה פוטוניות - 048951 (Previous)

048951 - תקשורת וחישה פוטוניות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046206 מבוא לתקשורת ספרתית       מקצועות קדם


הערה : מקצועות קדם מומלצים )לא חובה(: פוטוניקה ולייזרים ) 044339 (. מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים ) 046342 (. תקשורת אנלוגית ) 046204 (.

ניתוח מעגלים פוטוניים משולבים לאיפנון וקדם-גילוי פאזה, אמפליטודה, קיטוב ותדר אור. סטטיסטיקת פוטונים מתקדמת: גילוי והגברה אופטית. גילוי אופטי קוהרנטי: עקרונות, גבולות-ביצועים, תת-מערכות (פוטוניקה משולבת, dsp). יישומים: קישוריות פוטונית אולטרה-מהירה בגילוי ישיר\קוהרנטי. חישה-מרחוק קוהרנטית: lidar, חישה-מפולגת-על-סיב.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. להעריך את המנעד הרחב של עקרון הגילוי האופטי הקוהרנטי ביישומים מגוונים החל מקישוריות פוטונית של הדור-הבא וכלה בחישה-מרחוק, הן על-גבי תווכי התפשטות בסיב והן במרחב חפשי
2. לרכוש הבנה במערכות גילוי-ישיר וקוהרנטי לתקשורת אופטית ולחישה אופטית במסגרת מאוחדת המשלבת אופטיקה פיסיקלית, ניתוח מתימטי של אות ורעש, עקרונות של הנדסה אופטית חדישה(כגון שימוש בפוטוניקת סיליקון משולבת).
3. יכולות ניתוח, מדידה, תכן ובדיקה של תקציב-הקו האלקטרו-אופטי עבור מגוון מערכות אשר נענות לאותם עקרונות: מערכות אופטיות להעברת נתונים, מערכות מכ"ם אופטי וראיה תלת-מימדית ומערכות מטרולוגיות על גבי סיב-אופטי.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 16:30-18:30 א פרופסור נצרתי משה הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1976 wiley karp, gagliardi optical communications
1988 ktk, tokyo okoshi and kikuchi coherent optical fiber communications

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:38:38