מקצוע מידע על מקצוע : פרקים בתקשורת ספרתית 3 - 048949

048949 - פרקים בתקשורת ספרתית 3
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  048760 תופעות רחש בתקשורת       מקצועות קדם


הערה : מקצוע מומלץ: 048934.

גילוי אותות רצופי פאזה בעזרת גלי מפלא, תקשורת באות מאופנן דופק אמפליטודה ( pam ) בערוץ גאוסי עם הפרעה בינסימנית, חסמים לביצועים של אלגוריתם ויטרבי בבעיות גילוי ושערוך, אותות רצופי פאזה ( cpm ).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1977 england, peter peregrinus j.h. roberts angle modulation
1979 mcgraw-hill n.y. a.j. viterbi and j.k. omura principles of digital communication and coding

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:51:23