מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3 - 048942 (Previous)

048942 - נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049043 דחיסת מידע אוניברסלית       מקצועות זהים
  049044 דחיסת מידע עם עיוותים      


נושאים מתקדמים בתורת התקשורת.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 16:30-18:30 ד ד"ר כהן אלחנדרו הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  ieee transaction on information theory

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:09:14