מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בעבוד אותות 4 - 048940 (Previous)

048940 - נושאים מתקדמים בעבוד אותות 4
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם בתחום עיבוד אותות העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב ד"ר לנגה דניאל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
prentice-hall n.s. jayant, p. noll digital coding of waveforms, principles and appli.

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:31:44